Bewoners Commissie Walburg
StartZomer Spelen 2024PreventieLinksContact
ActiviteitenFoto'sFacebook

Startpagina

Welkom op de web pagina van de Bewoners Commissie Walburg.

De Bewoners Commissie Walburg heeft als primaire doelstelling om de belangen van de bewoners van een wooncomplex of buurt te behartigen en de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de bewonerscommissie zich bezighoudt met het organiseren van activiteiten voor de bewoners, het onderhouden van contacten met de verhuurder of woningcorporatie, het signaleren van problemen in de buurt en het samenwerken met andere partijen om deze problemen op te lossen.

De Bewoners Commissie Walburg heeft als taak om de communicatie tussen bewoners onderling en tussen bewoners en de verhuurder of woningcorporatie te bevorderen. Zo kunnen bewoners bijvoorbeeld bij de Bewoners Commissie Walburg terecht met vragen, klachten of suggesties over het wooncomplex of de buurt. De Bewoners Commissie Walburg kan deze signalen vervolgens bespreken met de verhuurder of woningcorporatie en zo bijdragen aan verbeteringen in de leefomgeving.

Kortom, de primaire doelstelling van de Bewoners Commissie Walburg is dus om op te komen voor de belangen van de bewoners en de leefbaarheid van de woonomgeving te verbeteren.

De Bewoners Commissie Walburg is voor het P.J. Oudplein, Gerbrandyplein en D.S. Kerstenplein (Slagveld).

Dit wordt volledig belangeloos gedaan door vrijwilligers.


Copyright © 2022